Contact Info
Marshallweg 5
5466AH Veghel
info@bitcoinkopen.nl
+31 413 74 71 74

Bitcoinkopen.nl

XRP rechtszaak tegen de SEC: Hoe dit de hele crypto en web 3.0 industrie kan beïnvloeden

Werkt de centrale bank aan een digitale euro?

Centrale banken over de hele wereld onderzoeken hoe ze hun eigen digitale valuta of ook wel “Central Bank Digital Currency (CBDC)” zouden kunnen uitgeven. De “Europese Centrale Bank (ECB)” vormt daarop geen uitzondering. In oktober 2020 publiceerde de ECB een rapport over CBDC’s, waarin zij haar aanpak van dit zich snel ontwikkelende gebied uiteenzette. Daarom ga ik nu opheldering geven over Wat is CBDC, wat zijn de voor- en nadelen van CBDC, de plannen achter CBDC en welke landen er nog meer bezig zijn met hun eigen CBDC.

In het kort:

  • De centrale bank is bezig met de digitale euro.
  • Er is geen bank voor nodig.
  • CBDC worden uitgegeven door banken, Stable coins door particulieren bedrijven.
  • Digitaal geld is gevoelig voor hackers.
  • Het vervangt niet direct contant geld.
  • Ook landen zoals China zijn bezig met een CBDC.

Wat is CBDC?

Een centrale bank digitale valuta (CBDC) is een digitale versie van de fiatvaluta zoals de euro van een land, uitgegeven door de centrale bank. CBDC zou beschikbaar zijn voor alle burgers en bedrijven, en zou kunnen worden gebruikt voor alledaagse betalingen, zoals contant geld. In tegenstelling tot crypto-activa zou CBDC worden ondersteund door de centrale bank en worden gereguleerd zoals fiatgeld.

Wat zijn de voordelen van CBDC?

Er zijn veel potentiële voordelen van CBDc’s. Ze zouden bijvoorbeeld kunnen bijdragen tot een grotere financiële samenleving door mensen die geen bank hebben of niet worden bediend door het traditionele banksysteem, toegang te geven tot een veilige en handige manier om geld op te slaan en te gebruiken. CBDc’s zouden ook kunnen bijdragen tot het terugdringen van valse geld, aangezien het veel moeilijker is valse versies van digitale fiatmunten te maken dan valse papieren biljetten. Bovendien zouden CBDc’s een efficiëntere manier kunnen zijn om monetair beleid te voeren – als de centrale bank bijvoorbeeld de economie wil stimuleren, zou zij dat kunnen doen door via CBDC’s meer geld in het systeem te inbrengen.

Het verschil tussen fiatvaluta en cryptocurrencies

Central Bank Digital Currencie (CBDC’s) zijn digitale versies van fiatvaluta’s, uitgegeven door een centrale bank en bedoeld voor algemeen gebruik. Stablecoins daarentegen zijn cryptocurrencies die gekoppeld zijn aan een stabiel activum, zoals goud of de Amerikaanse dollar. Terwijl CBDC’s zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium bevinden, zijn stablecoins al wijdverspreid, met verschillende grote projecten, zoals Tether en USDC, die de afgelopen jaren van start zijn gegaan. De belangrijkste verschillen tussen de twee zijn

1. CBDC’s worden uitgegeven door centrale banken, terwijl stablecoins meestal worden uitgegeven door particuliere bedrijven.

2. CBDC’s zijn gecentraliseerd, terwijl stablecoins gedecentraliseerd zijn.

3. CBDC’s kunnen worden gebruikt om rechtstreeks goederen en diensten te kopen, terwijl stablecoins meestal worden gebruikt voor handelsdoeleinden.

4. CBDC’s zijn onderworpen aan regulering door centrale banken, terwijl stablecoins dat niet zijn.

5. De waarde van CBDC’s is gekoppeld aan fiatvaluta’s, terwijl de waarde van stablecoins is gekoppeld aan activa zoals goud of de Amerikaanse dollar.

Wat zijn de risico’s van CBDC?

Er zijn enkele potentiële nadelen verbonden aan het gebruik van een digitale munt van de centrale bank, of CBDC. Een daarvan is dat het kan leiden tot financiële instabiliteit als het niet goed wordt beheerd. Als er bijvoorbeeld een plotselinge stijging is in de vraag naar een CBDC, kan dat leiden tot inflatiedruk. Daarnaast zouden CBDC’s ook kunnen worden blootgesteld aan hacking en cybercriminaliteit als zij niet afdoende worden beschermd. Een ander potentieel nadeel is dat CBDC’s tot een monopolie kunnen leiden als zij alleen door centrale banken worden uitgegeven. Dit zou de concurrentie en de keuzemogelijkheden voor de consument kunnen beperken, en uiteindelijk tot hogere prijzen kunnen leiden. Ten slotte zijn sommigen bezorgd dat CBDC’s de privacy kunnen aantasten en tot meer toezicht kunnen leiden als transacties door de autoriteiten worden gevolgd en gecontroleerd. Er zijn weliswaar enkele potentiële risico’s verbonden aan CBDC’s, maar het is belangrijk op te merken dat deze op dit moment vooral theoretisch zijn en in de praktijk nog niet zijn gerealiseerd.

De plannen van de ECB voor een digitale euro

De ECB (Europese centrale bank) bevindt zich wat CBDC betreft nog in de verkennende fase en heeft nog niet besloten of zij al dan niet een digitale euro zal uitgeven. Als de ECB echter besluit CBDC uit te geven, zou het beschikbaar zijn naast contant geld en andere elektronische betaalmiddelen, en niet ter vervanging daarvan

De ECB werkt momenteel aan een aantal technische en juridische kwesties die moeten worden aangepakt voordat besluiten kunnen worden genomen over de uitgifte van CBDC. Daartoe behoren de garantie dat CBDC toegankelijk is voor alle burgers en bedrijven in de Europese Unie, de bescherming van persoonsgegevens, het waarborgen van de financiële stabiliteit en het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Ook andere landen maken een CBDC

China is momenteel bezig met de ontwikkeling van zijn eigen Central Bank Digital Currency (CBDC). Deze nieuwe digitale munt zal worden uitgegeven door de People’s Bank of China en zal naast de Chinese Yuan worden gebruikt. De CBDC bevindt zich nog in een vroeg stadium van ontwikkeling, maar het is al duidelijk dat de Chinese regering het ziet als een manier om het internationale gebruik van de Yuan te helpen vergroten. Bovendien zal de CBDC ook helpen om de afhankelijkheid van papiergeld te verminderen en de kosten van het traditionele bankieren te drukken. Hoewel het nog te vroeg is om te zeggen hoe succesvol de CBDC zal zijn, is het duidelijk dat China het voortouw neemt bij de ontwikkeling van deze nieuwe digitale munt.

Rusland heeft opgeroepen tot de oprichting van een nieuw wereldwijd transactienetwerk met behulp van de Blockchain, het systeem zou onafhankelijk zijn van het bestaande SWIFT-systeem. In een gezamenlijke verklaring met China en India zei de Russische centrale bank dat het nieuwe netwerk de stabiliteit en efficiëntie van het wereldwijde financiële systeem zou helpen waarborgen. De verklaring komt op een moment dat de spanningen tussen Rusland en het Westen over de Oekraïne-crisis toenemen. Westerse sancties hebben de toegang van Russische banken tot internationale kapitaalmarkten bemoeilijkt en het SWIFT-systeem is gebruikt als instrument om Rusland verder te isoleren. De oprichting van een nieuw transactienetwerk zou de afhankelijkheid van Rusland van het Westen helpen verminderen en meer economische samenwerking met andere landen bevorderen.

Conclusie

In dit stadium onderzoekt de ECB nog steeds de mogelijkheid om een digitale euro uit te geven, maar zij heeft nog geen besluiten genomen over het al dan niet uitgeven ervan. De ECB werkt aan een aantal technische en juridische kwesties die moeten worden aangepakt voordat er besluiten kunnen worden genomen over de uitgifte van CBDC. Als de ECB besluit een digitale euro uit te geven, zal deze beschikbaar zijn naast contant geld en andere elektronische betaalmiddelen, en niet ter vervanging daarvan.